VOLKMØLLE EKSPRESSEN

VOLKMØLLE EKSPRESSEN

17/06/2021 Slået fra Af Jari Dolberg
Jeg stod i tavshed og ventede
på det sidste bumletog til Randers
ved stationshuset der ikke lever
mere, kiggede ud over sivene og
anede solen spejle sig i fjordens
blikstille overflade
 
En lille dreng på en lang rejse,
kun nogle få kilometer, dengang
hvor draperede mørkegrønne gardiner
hang for vinduerne i busser og
togkupéer, usikker ved forandringer
nervøs for pludselige bevægelser
 
Sikker på den voksende utryghed
hvor solen ikke nåede langt nok
ned for at kaste ens skygge bagud,
det eneste trofast selskab
der forandredes når dagene ophørte
og uglen begyndte at skrige i natten
 
En konduktør med hulmaskine,
kasket, vekselautomat og en rygende
pibe, rytmen har forandret sig, uden 
disse momenter af genkendelighed
der fæstner sig i en drengs hoved
bliver altings vilkår tilfældige
 
Toget standsede og kørte igen
fjorden kaldte fjernt i tordenen
og lokkende sirener sang forførende
sange, billetten sejlede rundt i
vandpytten og drengen var gået ud
på en anderledes tur
Facebooktwitterlinkedin